СІМ ОСНОВ АЛЛАТРА
БАЗИСНІ СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ
ДУХОВНО-ТВОРЧОГО СУСПІЛЬСТВА

ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ у СВОБОДІ ВИБОРУ. Тільки належне ВОЛОДІННЯ СОБОЮ, ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ приведе людей до ЄДНАННЯ, ТВОРІННЯ і набуття ДУХОВНОГО НАДБАННЯ.

 

Перша основа

ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ

Найвища цінність у цьому світі ― життя людини. Життя будь-якої людини потрібно берегти як своє власне, бо воно хоч і швидкоплинне, але дає шанс кожному примножити його головну цінність ― внутрішнє духовне надбання, те єдине, що відкриває особистості шлях до істинного духовного безсмертя.

Головну цінність свого життя примножуй у кожному дні, бо людина раптово смертна. Прагни до досконалості, узгоджуй особистий вибір і діяльність з головним сенсом свого існування ― духовно-моральним преображенням себе, служінням вищим загальнолюдським духовним цінностям.

 

Друга основа

СВОБОДА ВИБОРУ

Свобода вибору ― це найбільший дар людині.
Той, хто в кожному дні здійснює духовно-моральну роботу над собою, набуває справжню свободу особистості ― свободу від власного егоїзму, від страхів та ілюзій цього світу, від нескінченних земних бажань і сумнівів, страждань і оман. Це і є та істинна свобода людського духу, яка не має ніяких земних обмежень, яка дарує людині внутрішню опору і робить людину сильною та незалежною від будь-яких обставин.

 

Третя основа

ВОЛОДІННЯ СОБОЮ

Немає для людини вищої влади у цьому світі, ніж влада над самим собою, бо в дусі є перемога над матеріальним світом. Володіння собою більш цінне для людини, ніж володіння будь-яким земним багатством світу, бо воно відкриває шлях до пізнання істинної Мудрості, яка допомагає звільнити свій розум із ніші людських страхів, вузьких склепінь пітьми омани, піднестися над приземленою самістю, подолати твердь матеріального мислення, відкрити для себе безкрайню сферу пізнання Істини.

Де увага людини, там її думки, слова і справи, там і життя людини – його кінець або початок. Кожна людина, яка уміє володіти собою, повелівати своїми думками і емоціями, яка дарує свою безмежну духовну Любов людям, є найбагатшою і найщасливішою людиною в цьому світі.

 

Четверта основа

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Живи Душею, дій по Совісті. Дотримуйся норм моральної поведінки і духовно працюй над собою. Преображай себе у кожному дні, вдосконалюйся у кожній благій справі, благих помислах, глибинних почуттях. Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою.

У процесі духовно-морального вдосконалення людина здатна через розширений стан свідомості пізнати Істину, виходячи за рамки обмеженого матеріального мислення, відкрити у собі значно більше здібностей і можливостей у справжній реальності.Справжню силу впливу людина отримує тільки тоді, коли торкається духовних джерел своєї людської суті.

 

П’ята основа

ЄДНАННЯ

Єдність в дусі породжує єдність у світі. Об’єднуй і створюй! Роз’єднує ― система, об’єднують ― люди! Розділяє людей на множинність матерія та її потреби. Поєднує людей у єдність духовне надбання.

Робота над собою, духовно-моральне вдосконалення сприяють єднанню людини зі своїм духовним витоком, який дарує справжню свободу. Служіння вищому духовному Благу ― Добру, призводить до єднання особистості зі своєю духовною природою. Всі люди від початку мають спільну цінність ― духовне надбання. Це гарант згоди і спільність мети, це те, що робить усіх людей єдиними за своєю глибинною суттю.

 

Шоста основа

ТВОРІННЯ

Створюй добро і не служи злу.
Живи духовним надбанням, тим, з чого зароджується будь-яке благе творіння. Тільки тоді будеш бачити події у світлі Істини, розуміти людей та їхню глибинну суть, вміти коригувати своє життя і працю відповідно до Совісті. Живи своїм духовно-моральним джерелом, яке зароджує благі почуття, думки, слова і справи.

Краще жити працею по Совісті, черпаючи силу творіння з духовного джерела, ніж скніти в ілюзіях мертвої видимості речей, сліпо служачи системі ненаситної матерії. Все у цьому світі взаємопов’язано і ніщо для особистості не проходить безслідно. Людина ― гість у цьому світі: з чим народжується, з тим і відходить, нічого не взявши з його матеріальних скарбів. Поспішай за життя примножити в собі духовно-моральне багатство ― духовне надбання, бо це єдиний нетлінний скарб ― духовна сила, яка відкриває особистості шлях до істинного безсмертя.

Мир і злагода у суспільстві починаються з миру і злагоди всередині людини.

 

Сьома основа

ДУХОВНЕ НАДБАННЯ

Духовне надбання не слід шукати у зовнішньому світі, бо воно усередині людини, в її духовно-моральному перетворенні у почуттях, думках, словах і справах. Якщо діяльна людина, занурена у гущу цього суєтного світу, живе всередині себе надбанням духовного світу, то і у земних досягненнях її мудрість не знатиме меж і справи будуть тісно пов’язані з одвічним сенсом її життя.

Усе земне тимчасове і мінливе в пилу миті існування людського. Бажання отримати особисту вигоду несе тягар нескінченних проблем, що швидко виснажують сили. Бажання отримати тимчасову земну владу породжує марення втіхи і горе умертвіння себе ще за життя. Щире бажання подолати свою земну природу і реальна духовна робота над собою підносять над самістю і відкривають велику скарбницю духовного надбання. І тоді яким би не був земний кінець ― ти у Житті своєму вже Переможець!

Посилання на сайт  https://allatra-partner.org/foundations

SIEBEN GRUNDLAGEN ALLATRA

ALS GRUNDLEGENDE WELTANSCHAUUNG

DER GEISTIGEN UND SCHÖPFERISCHEN GESELLSCHAFT

Der Wert des Lebens liegt in der Freiheit der Wahl. Nur eine richtige SELBSTBEHERRSCHUNG, GEISTIG-MORALISCHE SELBSTVERVOLLKOMMNUNG werden die Menschen zu EINHEIT, SCHÖPFUNG und dem Erlangen von GEISTIGEN ERBE führen.

Grundlage 1

DER WERT DES LEBENS

Der höchste Wert auf dieser Welt ist das menschliche Leben. Es ist notwendig, das Leben eines jeden Menschen als unser eigenes zu schützen. Denn obwohl das Leben flüchtig ist, ergibt es jedem die Möglichkeit, seinen Hauptwert, wie den inneren geistigen Höchstwert zu erlangen. Dieses Einheitliche öffnet der Persönlichkeit den Weg zur wahren spirituellen Unsterblichkeit.

Erhöhen Sie jeden Tag den Hauptwert Ihres Lebens, denn der Mensch ist plötzlich sterblich. Strebe nach Perfektion und passe deine persönlichen Entscheidungen und Aktivitäten dem Hauptzweck deiner Existenz, der geistig-moralischen Selbsttransformation und dem Dienen den höchsten allgemeinmenschlichen geistigen Werten an.

Grundlage 2

DIE FREIHEIT DER WAHL

Die Wahlfreiheit ist das größte Geschenk an den Menschen.

Wer sich jeden Tag geistig und moralisch entwickelt, erreicht die wahre Freiheit der Persönlichkeit – die Freiheit von seiner eigenen Selbstsucht, von Ängsten und Illusionen dieser Welt, von den endlosen weltlichen Wünschen und Zweifeln, Leiden und Wahnvorstellungen. Dies ist die wahre Freiheit des menschlichen Geistes, die keine irdischen Grenzen hat, die dem Menschen innere Unterstützung gibt und ihn stark und unabhängig von jeglichen Umständen macht.

Grundlage 3

SELBSTBESITZ

Es gibt auf dieser Welt keine höhere Macht für den Menschen als die Macht über sich selbst, denn im Geist ist der Sieg über die materielle Welt. Selbstbesitz ist für einen Menschen wertvoller als der Besitz irdischer Reichtümer, denn er eröffnet den Weg zur Erkenntnis der wahren Weisheit, die hilft, den Geist aus der Nische menschlicher Ängste und engen Bögen der Dunkelheit der Wahnvorstellungen zu befreien, sich über das weltliche Selbst zu erheben, den Boden des materiellen Denkens zu überwinden, für sich selbst grenzenlose Sphäre der Erkenntnis der Wahrheit zu entdecken.

Wo die Aufmerksamkeit eines Menschen ist, da sind seine Gedanken, Worte und Taten bzw. da ist das Leben des Menschen, sein Ende oder Anfang. Jeder Mensch, der sich beherrscht und seine Gedanken und Gefühle kontrolliert und den Menschen seine grenzenlose geistige Liebe schenkt, ist der reichste und glücklichste Mensch auf dieser Welt.

Grundlage 4

GEISTIG-MORALISCHE SELBSTVERVOLLKOMMNUNG

Lebe mit Einklang mit der Seele und handle nach deinem Gewissen. Befolge Sie die Regeln des moralischen Verhaltens und verbessere dich geistig. Verwandle dich jeden Tag und perfektioniere dich in jeder guten Tat, guten Gedanken und tiefsten Gefühlen. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.

Im Prozess der geistig-moralischen Verbesserung ist der Mensch in der Lage durch den erweiterten Bewusstseinszustand die Wahrheit zu erkennen, über die Grenzen des materiellen Denkens hinauszugehen und viel mehr Fähigkeiten und Möglichkeiten in der wahren Realität zu entdecken. Die wahre Einflusskraft erhält der Mensch nur, wenn er mit den geistigen Quellen seiner menschlichen Natur in Kontakt kommt.

Grundlage 5

EINHEIT

Einheit im Geist erzeugt Einheit in der Welt. Vereinige und erschaffe! Das System teilt und die Menschen vereinen! Materie und ihre Bedürfnisse teilen die Menschen in eine Vielzahl. Geistiges Eigentum bringt Menschen in Einheit.

Selbstverbesserung sowie geistig-moralische Vollkommenheit fördern die Einheit des Menschen mit seiner geistigen Quelle, welche ihm die wahre Freiheit gibt. Das Dienen dem höchsten geistlichen Wohl bzw. dem Guten – führt zur Einheit der Persönlichkeit mit ihrer geistigen Natur. Alle Menschen haben zunächst einen gemeinsamen Wert – den geistigen Reichtum. Dies ist eine Garantie für Harmonie und die Gemeinsamkeit des Ziels. Dies ist es, was alle Menschen in ihrem tiefsten Wesen vereint.

Grundlage 6

SCHÖPFUNG

Schaffe das Gute und diene nicht dem Bösen.

Lebe nach den geistigen Werten, welche jede gute Schöpfung hervorbringen. Nur dann wirst du Ereignisse im Licht der Wahrheit sehen, Menschen und ihre tiefste Essenz verstehen und in der Lage sein, dein Leben und deine Arbeit an dein Gewissen anzupassen. Lebe nach deiner geistig-moralischen Quelle, die gute Gefühle, Gedanken, Worte und Taten hervorruft.

Es ist besser, nach dem eigenen Gewissen zu arbeiten und zu leben und die Kraft der Schöpfung aus der geistigen Quelle zu schöpfen, als ein elendes Leben in Illusionen über die tote Erscheinung der Dinge zu führen und blind dem System der unersättlichen Materie zu dienen. Alles auf dieser Welt ist miteinander verbunden und nichts geht für einen Menschen spurlos vorbei. Der Mensch ist ein Gast auf dieser Welt. Mensch kommt auf diese Welt nackt und wird nichts von seinen materiellen Schätzen mitnehmen können. Beeile dich während deines Lebens den geistig-moralischen Reichtum in sich selbst zu vermehren, denn dieser ist der einzige unverwesliche Schatz – die geistige Kraft, die der Persönlichkeit einen Weg zur wahren Unsterblichkeit eröffnet.

Frieden und Harmonie in der Gesellschaft beginnen mit Frieden und Harmonie im Menschen.

Grundlage 7

SPIRITUELLE REICHE

Man sollte nicht nach geistigen Reichtümern in der Außenwelt suchen, denn sie befinden sich im Menschen und in seiner geistigen und moralischen Transformation in seinen Gefühlen, Gedanken, Worten und Taten. Wenn ein aktiver Mensch, der mitten in dieser hektischen Welt versunken ist, im Inneren nach Werten der geistigen Welt lebt, dann wird seine Weisheit auch keine Grenzen in den irdischen Errungenschaften kennen und alle seine Taten werden eng mit dem ursprünglichen Sinn seines Lebens verbunden sein.

Alles Irdische ist vergänglich und veränderlich im Staub der menschlichen Existenz. Der Wunsch nach persönlichem egoistischem Gewinn trägt die Last endloser Probleme, die den Menschen schnell seiner Kraft berauben. Der Wunsch, vorübergehende irdische Macht zu erlangen, schafft Trugbilder von Vergnügen und den Kummer eigener Abtötung noch während des Lebens. Der aufrichtige Wunsch, eigene irdische Natur zu überwinden, sowie wirkliche geistige Selbstentwicklung erheben den Menschen über die Selbstheit und eröffnen eine große Schatzkammer des geistigen Reichtums. Was auch immer das Ergebnis des irdischen Lebens sein mag – in deinem Leben bist du bereits ein Gewinner!